Padomju laika ēdnīcas pārvērtības

Dzimšanas dienas svinību noformējums kādā pavisam necilā telpā. Ar minimāliem līdzekļiem panākts gaišāks, svinīgāks efekts.